nieuws

Bedrijven Investeringszone Centrum Oud Urk voor 5 jaar verlengd

Na een eerste succesvolle termijn van BIZ Centrum Oud Urk heeft het bestuur de wens geuit om de BIZ te verlengen met een tweede termijn.

Met het investeringsvermogen dat de BIZ creëert, kan Het Oude Dorp een sterke positie verwerven in de regio. Het versterken van het gebied draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Dit komt ten goede aan zowel ondernemers, vastgoedeigenaren als bewoners. In de eerste vijf jaar zijn onder andere meerdere succesvolle evenementen, feestverlichting, centrummanagement en een compleet nieuwe huisstijl met website gerealiseerd.

De inzet van de eerste BIZ-periode heeft zijn vruchten afgeworpen. De BIZ is voor nogmaals vijf jaar verlengd. Bij de draagvlakmeting heeft 76% van de leden gestemd, waarbij 89% ingestemd heeft met de verlenging van de Bedrijven Investeringszone. Dit is nagenoeg dezelfde uitslag waarmee de BIZ vijf jaar terug begon. Een bevestiging dat de leden het werk van de Bedrijven Investeringszone van de afgelopen jaren gewaardeerd hebben en dus willen continueren.

Wethouder Middelkoop blikt positief vooruit: “Dit is een bevestiging dat ons Oude Dorp een stevige middenstand verdient die waarborgen dat onze historische dorpskern leefbaar en beleefbaar blijft. We zijn blij dat zoveel ondernemers en vastgoedeigenaren de meerwaarde inzien van de samenwerking met elkaar en de gemeente. Zo kan Urk de komende jaren blijven profiteren van het ondernemerschap.”

De komende vijf jaar wordt verder ingezet op de bevordering van de leefbaarheid, versterking van de economische positie en verbetering van de veiligheid en duurzaamheid, met als uiteindelijk doel het verder versterken van het unieke karakter van Centrum Oud Urk. Dit alles met de ambitie een toekomstbestendig Oude Dorp te creëren. Voorzitter Klaas Brouwer besluit: “Een prachtig rapportcijfer over de afgelopen 5 jaar en vertrouwen voor de komende periode”.

Herstemming BIZ 2023